یکپارچگی با موبایل (Mobile Integrated)

یکپارچگی با موبایل (Mobile Integrated)

سیستم SDP ، نسخه کاملی از نرم افزار را به صورت موبایل در اختیار کارشناسان موبایل قرار می دهد. کارشناسان تنها کافی است با استفاده از موبایل خود به آدرس…
ادامه مطلب
فرامین پست الکترونیک (Email Commands)

فرامین پست الکترونیک (Email Commands)

فرامین پست الکترونیک (Email Commands) با استفاده از این ویژگی، پست الکترونیک به صورت خودکار به درخواست تبدیل می شود و اطلاعاتی از قبیل گروه پشتیبانی، کارشناس و طبقه بندی…
ادامه مطلب
مدیریت قرارداد (Contract Management)

مدیریت قرارداد (Contract Management)

مدیریت قرارداد (Contract Management) امکان نگهداری فهرستی از قراردادها و اطلاع از تاریخ پایان آنها با استفاده از ابزار موجود می باشد. یکی از اقدامات اصلی واحد خدمات فناوری اطلاعات…
ادامه مطلب
توزیع خودکار درخواست ها (Automatic Request Distribution)

توزیع خودکار درخواست ها (Automatic Request Distribution)

توزیع خودکار درخواست ها (Automatic Request Distribution) با استفاده از این سیستم می توانید بر اساس اهمیت درخواست و همچنین در دسترس بودن کارشناسان، درخواست را به صورت خودکار توزیع…
ادامه مطلب
سفارش خرید (Purchase Order Management)

سفارش خرید (Purchase Order Management)

سفارش خرید (Purchase Order Management) هر سازمان، نیازمند اطلاع از کالای مورد نیاز برای خرید، هزینه خرید، و فروشنده آن می باشد. با استفاده از این اطلاعات می توان هزینه…
ادامه مطلب
قوانین اطلاع رسانی (Notification Rules)

قوانین اطلاع رسانی (Notification Rules)

قوانین اطلاع رسانی (Notification Rules) اطلاع رسانی به کارشناسان در مواقع ارسال درخواست حیاتی می باشد. با استفاده از قوانین اطلاع رسانی می توانید به تفکیک واقعه، مشکل و یا…
ادامه مطلب
مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management)

مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management)

مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management) فهرست نرم افزارها زمانی که کلیه دارایی های سخت افزاری خود را شناسایی کردید، می توانید سایر دارایی ها را از طریق CSV…
ادامه مطلب
فهرست