کنترل از راه دور (Remote Control)

کنترل از راه دور (Remote Control)

کنترل از راه دور (Remote Control) رفع مشکل با استفاده از امکانات موجود در ابزار و از راه دور امکان پذیر می باشد. می توانید از راه دور به دستگاه…
ادامه مطلب
فهرست خدمات (Service Cataloge)

فهرست خدمات (Service Cataloge)

فهرست خدمات (Service Cataloge) وجود فهرستی از خدمات برای ایجاد یک درخواست خدمت جدید ضروری می باشد. درخواست خدمات می تواند شامل ارسال رمز عبور مجدد، درخواست خرید لپ تاپ،…
ادامه مطلب
سیستم جستجوی اموال (Asset Scanner)

سیستم جستجوی اموال (Asset Scanner)

سیستم جستجوی اموال (Asset Scanner) برای جستجوی اموال خود دیگر نیازی به خاموش کردن فایروال، بازکردن پورت ها و یا فعال کردن WMI نمی باشد. با استفاده از Agent ابزار،…
ادامه مطلب
ماژول جستجوی اموال (Asset Explorer)

ماژول جستجوی اموال (Asset Explorer)

ماژول جستجوی اموال (Asset Explorer) شناسایی اموال سازمان کلید اصلی فرآیند مدیریت اموال می باشد. تنها زمانی می توانید کلیه اموال خود را مدیریت کنید که کلیه آنها شناسایی شده…
ادامه مطلب
مدیریت مشکلات (Problem Management)

مدیریت مشکلات (Problem Management)

مدیریت مشکلات (Problem Management) با استفاده از فرآیند مدیریت مشکلات می توان آنها را ریشه یابی نمود و از بروز مجدد آنها جلوگیری کرد. شناسایی مشکل آنالیز روند ، کلید…
ادامه مطلب
User Survey

نظرسنجی سطح رضایت مندی مشتری (User Survey)

نظرسنجی سطح رضایت مندی مشتری (User Survey) استفاده از سیستم نظرسنجی می توان میزان رضایت مندی مشتری از خدمات واحد پشتیبانی را مورد ارزیابی قرار داد. با استفاده از میزان…
ادامه مطلب
SLA

توافقنامه سطح سرویس دهی (SLA)

توافقنامه سطح سرویس دهی (SLA) توافقنامه سطح سرویس دهی ، ارائه خدمات به کاربران بر اساس محدودیت زمانبندی شده و ماتریس اولویت از پیش تعیین شده ممکن میسازد. سیستم Manageengine…
ادامه مطلب
فهرست