سنجش و بهبود شبکه های LAN , WAN

شرکت   تکتا تجارت جی   با استفاده از متدهای پیشرفته سنجش و آنالیز شبکه ، توانایی ارائه راهکارهای تخصصی بهبود و آنالیز شبکه های موجود در بسترهای IP/MPLS/Leased/Wireless را دارا می باشد . در این راستا خدمات زیر قابل ارائه می باشد :

ارائه راهکارهای تخصصی برای مهندسی ترافیک (TE) شبکه با بستر IP/MPLS/Leased/Wireless

ارائه راهکارهای تخصصی برای تامین QoS و QoS Routing شبکه با بستر IP/MPLS/Leased/Wireless

تنظیمات پروتکلهای مسیریابی بین شبکه ای و داخل شبکه ای و بهینه سازی آن

آنالیز و Verification شبکه های موجود با استفاده از تکنیک های مدلسازی و شبیه سازی و ارائه مستندات

آنالیز و تحلیل شبکه های طراحی شده قبل از پیاده سازی با استفاده از تکنیک های مدلسازی و شبیه سازی و ارائه مستندات

تحلیل مشکلات ساختاری شبکه نظیر ناپایداری شبکه، ترافیک در شبکه و …. ، ارائه راهکار و مستندات موردنیاز

ارائه مشاوره در تحلیل ترافیکی ، اندازه‌گیری و تفسیر پارامترها، بهینه سازی ، محاسبات ترافیکی وکنترل ترافیک خروجی و ورودی درشبکه

, , , , , , ,
نوشتهٔ بعدی
تست و آنالیز ترافیک شبکه از نظر امنیتی

مطالب مرتبط

فهرست