سیستم جستجوی اموال (Asset Scanner)

سیستم جستجوی اموال (Asset Scanner)

برای جستجوی اموال خود دیگر نیازی به خاموش کردن فایروال، بازکردن پورت ها و یا فعال کردن WMI نمی باشد. با استفاده از Agent ابزار، می توانید مشکلات مربوط به تنظیمات شبکه را به حداقل برسانید.


مزایای نرم افزار

• سادگی در نصب، آموزش و به کارگیری
• امکان اسکن دارایی های خارج از شبکه محلی
• شناسایی شبکه راه دور با دقت بیشتر

جستجوی اموال توزیع شده

با استفاده از اسکن اموال توزیع شده، می توانید شبکه های راه دور را در همان محل اسکن و تنها تغییرات دارایی ها را به مرکز منتقل کنید.

مزایای نرم افزار

• شناسایی دارایی های شبکه های دور، بدون دخالت کاربران
• تغییرات به صورت خودکار به محل مرکزی منتقل می شوند

, , ,
نوشتهٔ پیشین
ماژول جستجوی اموال (Asset Explorer)
نوشتهٔ بعدی
فهرست خدمات (Service Cataloge)

مطالب مرتبط