سیستم جستجوی اموال (Asset Scanner)

سیستم جستجوی اموال (Asset Scanner)

برای جستجوی اموال خود دیگر نیازی به خاموش کردن فایروال، بازکردن پورت ها و یا فعال کردن WMI نمی باشد. با استفاده از Agent ابزار، می توانید مشکلات مربوط به تنظیمات شبکه را به حداقل برسانید.


مزایای نرم افزار

• سادگی در نصب، آموزش و به کارگیری
• امکان اسکن دارایی های خارج از شبکه محلی
• شناسایی شبکه راه دور با دقت بیشتر

جستجوی اموال توزیع شده

با استفاده از اسکن اموال توزیع شده، می توانید شبکه های راه دور را در همان محل اسکن و تنها تغییرات دارایی ها را به مرکز منتقل کنید.

مزایای نرم افزار

• شناسایی دارایی های شبکه های دور، بدون دخالت کاربران
• تغییرات به صورت خودکار به محل مرکزی منتقل می شوند

Asset Scanner, اموال, جستجو, جستجوی اموال
نوشتهٔ پیشین
ماژول جستجوی اموال (Asset Explorer)
نوشتهٔ بعدی
فهرست خدمات (Service Cataloge)

مطالب مرتبط