فرامین پست الکترونیک (Email Commands)

فرامین پست الکترونیک (Email Commands)

با استفاده از این ویژگی، پست الکترونیک به صورت خودکار به درخواست تبدیل می شود و اطلاعاتی از قبیل گروه پشتیبانی، کارشناس و طبقه بندی آن به صورت خودکار و از طریق قوانین سیستم تنظیم می شوند.


برای تعیین فیلدهای متفاوت درخواست از طریق پست الکترونیک، نیاز به وجود قوانین سیستمی پیچیده در سیستم می باشد. این ویژگی با استفاده از امکانات ویژه ای که در اختیار قرار می دهد بخش عمده ای از شناسایی فیلدها را انجام و به صورت خودکار فیلدها را به روز رسانی می کند.

ویژگی ها

• اولویت، فوریت، تأثیر، طبقه بندی، زیر طبقه بندی، قلم، گروه، کارشناس، پست الکترونیک کارشناس، درخواست کننده، پست الکترونیک درخواست کننده، شماره درخواست، قالب درخواست، نوع درخواست، سایت و اموالی کاربر فیلدهایی هستند که از طریق پست الکترونیک قابل شناسایی می باشند
• استفاده از کاراکتر به دلخواه کاربر به عنوان جداکننده
• عملیات های درخواست از جمله ویرایش، انجام و خاتمه درخواست نیز از طریق پست الکترونیک قابل انجام می باشد
• با استفاده از فرامین پست الکترونیک، نیازی به تنظیم قوانین سیستمی پیچیده نمی باشد
• با تنظیم فیلدهای بیشتر در پست الکترونیک، بهره وری کارشناسان افزایش می یابد

 

, ایمیل, پست الکترونیک, فرامین
نوشتهٔ پیشین
مدیریت قرارداد (Contract Management)
نوشتهٔ بعدی
یکپارچگی با موبایل (Mobile Integrated)

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.