مدیریت قرارداد (Contract Management)

مدیریت قرارداد (Contract Management)

امکان نگهداری فهرستی از قراردادها و اطلاع از تاریخ پایان آنها با استفاده از ابزار موجود می باشد.
یکی از اقدامات اصلی واحد خدمات فناوری اطلاعات سازمان، ممیزی قراردادها با شرکت های ارائه دهنده خدمات می باشد.


قراردادها شامل انواع گوناگونی از قبیل قرارداد پشتیبانی، قرارداد نگهداری سالانه، قرارداد اجاره سخت افزار و … می باشد. مدیریت قرارداد به شما امکان می دهد تا اطلاعاتی از قبیل طرف قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات، نوع پشتیبانی ارائه شده و دارایی های که شامل قرارداد می شوند را در ابزار نگهداری کنید. علاوه بر این، می توانید از زمان انقضای قرارداد اطلاع کسب کنید و مستندات مورد نیاز قرارداد را در آن به صورت فایل ضمیمه ذخیره کنید.

ویژگی ها

• کنترل و کنترل قراردادها در یک محل
• نگهداری اطلاعات فروشندگان و اطلاعات تماس هر یک
• شناسایی دارایی هایی که در قرارداد مورد پشتیبانی هستند
• تنظیم اخطار از طریق پست الکترونیک در زمان انقضاء قرارداد
• ضمیمه نمودن نسخه ای از اصلی قرارداد به صورت الکترونیکی
• جستجو در پایگاه داده قراردادها
• ابزار به شما امکان می دهد تا قرارداد را در زمان مناسب تمدید نمایید
• دسترسی ساده به اطلاعات قرارداد از قبیل دارایی ها و نوع پشتیبانی

, , ,
نوشتهٔ پیشین
توزیع خودکار درخواست ها (Automatic Request Distribution)
نوشتهٔ بعدی
فرامین پست الکترونیک (Email Commands)

مطالب مرتبط

فهرست