پایگاه داده مدیریت تنظیمات (CMDB)

پایگاه داده مدیریت تنظیمات (CMDB)

بخش پایگاه داده مدیریت تنظیمات در سیستم ManageEngine SDP قدرت کنترل بیشتری را در مدیریت زیر ساخت فناوری اطلاعات سازمان در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از قابلیت های این سیستم می توان رابطه میان موارد پیکر بندی موجود را مشخص و در نتیجه ایجاد تغییر و تحلیل تأثیر هر تغییر در کسب و کار را مورد ارزیابی قرار داد .


بخش پایگاه داده مدیریت تنظیمات در سیستم ManageEngine SDP قدرت کنترل بیشتری را در مدیریت زیر ساخت فناوری اطلاعات سازمان در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از قابلیت های این سیستم می توان رابطه میان موارد پیکر بندی موجود را مشخص و در نتیجه ایجاد تغییر و تحلیل تأثیر هر تغییر در کسب و کار را مورد ارزیابی قرار داد .

نرم افزار کلیه اطلاعات مربوط به هر مورد پیکر بندی را بصورت متمرکز با جزئیاتی از قبیل ویژگی های هر یک و روابط موجود میان موارد پیکر بندی را نگهداری می کند تا شما توسط این اطلاعات بتوانید در دسترس بودن خدمات ارائه شده را تضمین نمایید. با استفاده از ماژول پایگاه داده مدیریت تنظیمات موجود در SDP شما می توانید ریشه مشکل وقایع پیش آمده را مورد ارزیابی قرار دهید. از طرفی هم به دلیل وجود یک بانک اطلاعاتی منسجم و کامل به صورت مصور در نرم افزار، می توانید روابط بین موارد پیکر بندی را به سادگی تشخیص و برای مشکلات ناشی از تغییرات احتمالی، از پیش برنامه ریزی کنید. علاوه بر این، کلیه فرآیند های مدیریت حوادث، مدیریت مشکل و مدیریت تغییر دارای یکپارچگی با پایگاه داده مدیریت تنظیمات می باشند.

خصوصیات ماژول CMDB

• این سیستم به شما فهرستی کامل و از پیش تعریف شده انواع موارد تنظیمات و روابط آنها را در اختیار قرار می دهد که مدیر سیستم می تواند با استفاده از یک ساختار درختی، اطلاعات مورد نیاز خود را نیز ایجاد نماید. امکان برقراری ارتباط میان دارایی ها و نرم افزارها، خدمات کاری ، کاربران و … در سیستم موجود می باشد تا بتوان آنالیز مناسبتری از شدت اثر یک تغییر را مورد ارزیابی قرار داد.
• هر نوع از موارد تنظیمات توسط ویژگی های خاص خود و روابط مورد نیازش تعریف می شود. زیر مجموعه های یک نوع مورد تنظیمات، کلیه ویژگی ها و روابط نوع مورد تنظیمات بالاسری خود را به ارث می برند.
• نقشه مصور نمایی کامل از روابط موجود میان موارد تنظیمات را در اختیار می گذارد تا از طریق آن وابستگی میان موارد تنظیمات مشخص و تأثیر تغییر و یا مشکلات در پیش رو به صورت کامل قابل شناسایی باشند.
• امکان مشاهده وقایع، مشکلات و یا تغییرات باقی مانده مربوط به یک دارایی، یک خدمات کاری و یا سایر اجزاء از طریق نقشه قابل تشخیص می باشند.
• کاهش عملیات های غیر خودکار از طریق شناسایی دارایی های کسب و کار به شکل خودکار.

ایجاد پایگاه داده مدیریت تنظیمات

سیستمManageEngine SDP به صورت پیش فرض انواع متفاوتی از موارد تنظیمات را در بر می گیرد که هر یک بر اساس نظر ذینفع آن نوع مورد تنظیمات خاص، قابلیت تعریف ویژگی ها و روابط منحصر به خود را دارد.
ساخت و ایجاد بانک اطلاعاتی مدیریت تنظیمات از راههای مختلفی از قبیل ورود اطلاعات از طریق فایل CSV دریافت اطلاعات سازمان از طریق Active Directory و یا شناسایی خودکار از طریق شبکه قابل انجام می باشد. رابطه میان دارایی ها از طریق نقشه گویا قابل تعریف می باشد.

CMDB, پایگاه داده, تنظیمات, مدیریت
نوشتهٔ پیشین
پورتال سرویس دهی کاربران (Self Service Portal)
نوشتهٔ بعدی
توافقنامه سطح سرویس دهی (SLA)

مطالب مرتبط