کنترل از راه دور (Remote Control)

کنترل از راه دور (Remote Control)

رفع مشکل با استفاده از امکانات موجود در ابزار و از راه دور امکان پذیر می باشد. می توانید از راه دور به دستگاه مشتری متصل و مشکل موجود در آن را مرتفع نمایید.


یکپارچگی با Active Directory و LDAP

با استفاده از ابزار می توانید کلیه اطلاعات کاربران خود از قبیل اطلاعات ورود به سیستم و فیلدهای اطلاعاتی را به سادگی از Active Directory و یا LDAP وارد سیستم نمایید و به آنها امکان ورود به سیستم با استفاده از Active Directory و یا Single Sign On را بدهید.

ارسال مجدد رمز عبور

از آنجا که یکی از درخواست های متداول در واحدهای پشتیبانی، ارسال مجدد رمز عبور Active Directory می باشد، در ابزار امکانی فراهم شده است که توسط آن کاربر به صورت خودکار با استفاده از یک نوع درخواست خدمات خاص، به صورت خودکار و بدون نیاز ارجاع به کارشناس، رمز عبور را دریافت می نماید.

نظرسنجی کاربران

از آنجا که یکی از اهداف اصلی پیاده سازی پیشخوان خدمات، افزایش رضایتمندی مشتریان می باشد، با استفاده از ابزار می تواند از عملکرد واحد پشتیبانی خود مطلع شده و نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهید.

قوانین سیستم پشتیبانی

می توانید درخواست ها را بر اساس قوانین از پیش تعیین شده در سیستم میان کاربران پیشخوان خدمات تقسیم کنید. این قوانین بر اساس شرط های تعریف شده قابل تعیین می باشند. در صورتی که شرایط یک درخواست با محدوده تعیین شده تطابق داشته باشد، قوانین سیستم عملکرد مد نظر را بر روی آن اعمال می کند.

اطلاع به کارشناس

می توانید در زمان اجرای یک قانون سیستم خاص، کارشناسی را از طریق پست الکترونیک و یا پیامک مطلع نمایید. بدین ترتیب مطمئن می شوید که کارشناس درخواستی را از دست نخواهد داد.

قوانین آبشاری

در صورتی که یک درخواست با قوانین متفاوتی سازگار باشد، ابزار کلیه قوانین را به صورت آبشاری بر روی آن درخواست اعمال می نماید.

سازماندهی قوانین

در صورتی که گزینه قوانین آبشاری در سیستم فعال نباشد، ابزار قوانین را به ترتیب اولویت معین شده توسط شما اجرا می کند و در زمان اجرای اولین قانون مطابق با درخواست، سایر قوانین را اجرا نمی نماید.

, , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
فهرست خدمات (Service Cataloge)
نوشتهٔ بعدی
مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management)

مطالب مرتبط

فهرست