ماه: مرداد ۱۳۹۸

مقایسه yasm و itil

مدل YaSM و  ITIL مدل YaSM مجموعه ای از فرآیندهای مدیریت خدمات را با ساختاری واضح و روشن توصیف می کند. این به این معنا نیست که YaSM ساده انگارانه است: YaSM پیچیدگی کمتری داشته و بسیار…
فهرست