مقالات ITIL

مقالات مربوط به  ITIL شامل ، پیاده سازی ITIL و راهکارهای ITIL و …

مقایسه itil با itsm

مقایسه ITIL با ITSM ، تفاوت در چیست؟   مطمئن نیستید کدام یک از ITSM یا ITIL برای شما مناسب است ؟ وقتی صحبت از مدیریت فناوری اطلاعات می شود، هیچ کدام جواب…

مقایسه yasm و itil

مدل YaSM و  ITIL مدل YaSM مجموعه ای از فرآیندهای مدیریت خدمات را با ساختاری واضح و روشن توصیف می کند. این به این معنا نیست که YaSM ساده انگارانه است: YaSM پیچیدگی کمتری داشته و بسیار…

بررسی itil نسخه ۴

بررسی itil نسخه ۴ ITIL 4 چارچوب ITIL را به روز رسانی کرده و یک رویکرد جامع برای مدیریت خدمات با تمرکز بر «مدیریت خدمات از آغاز تا انجام» را…
ITIL

راهکارهای ITIL

ده دلیل کلی برای تصمیم گیری سازمان‌ها جهت استقرار “واحد مدیریت خدمات” بهبود کیفیت: با دار بودن رویکردی متمرکز بر بهبود مستمر خدمات در سازمان، تمامی خدمات و فرآیندهای مربوطه…
فهرست