CMDBCMDB

پایگاه داده مدیریت تنظیمات (CMDB)

پایگاه داده مدیریت تنظیمات (CMDB) بخش پایگاه داده مدیریت تنظیمات در سیستم ManageEngine SDP قدرت کنترل بیشتری را در مدیریت زیر ساخت فناوری اطلاعات سازمان در اختیار شما قرار می…
فهرست