مدیریت قرارداد (Contract Management)

مدیریت قرارداد (Contract Management)

مدیریت قرارداد (Contract Management) امکان نگهداری فهرستی از قراردادها و اطلاع از تاریخ پایان آنها با استفاده از ابزار موجود می باشد. یکی از اقدامات اصلی واحد خدمات فناوری اطلاعات…
مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management)

مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management)

مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management) فهرست نرم افزارها زمانی که کلیه دارایی های سخت افزاری خود را شناسایی کردید، می توانید سایر دارایی ها را از طریق CSV…
CMDBCMDB

پایگاه داده مدیریت تنظیمات (CMDB)

پایگاه داده مدیریت تنظیمات (CMDB) بخش پایگاه داده مدیریت تنظیمات در سیستم ManageEngine SDP قدرت کنترل بیشتری را در مدیریت زیر ساخت فناوری اطلاعات سازمان در اختیار شما قرار می…
فهرست