پشتیبانی

ITIL

راهکارهای ITIL

ده دلیل کلی برای تصمیم گیری سازمان‌ها جهت استقرار “واحد مدیریت خدمات” بهبود کیفیت: با دار بودن رویکردی متمرکز بر بهبود مستمر خدمات در سازمان، تمامی خدمات و فرآیندهای مربوطه…
کنترل از راه دور (Remote Control)

کنترل از راه دور (Remote Control)

کنترل از راه دور (Remote Control) رفع مشکل با استفاده از امکانات موجود در ابزار و از راه دور امکان پذیر می باشد. می توانید از راه دور به دستگاه…
فهرست