سیستمهای کنترل تردد و دسترسی

سیستمهای کنترل تردد و دسترسی

تعریف سیستمهای کنترل دسترسی : در کل سیستمهای کنترل دسترسی به ۲ دسته تقسیم می شوند : سیستمهای کنترل دسترسی به به صورت کنترل ورود و خروج به محل یا…
مدیریت قرارداد (Contract Management)

مدیریت قرارداد (Contract Management)

مدیریت قرارداد (Contract Management) امکان نگهداری فهرستی از قراردادها و اطلاع از تاریخ پایان آنها با استفاده از ابزار موجود می باشد. یکی از اقدامات اصلی واحد خدمات فناوری اطلاعات…
مشاوره و پیاده سازی سیستم های کنترل ترکینگ

مشاوره و پیاده سازی سیستم های کنترل ترکینگ

RFIDو مزایای استفاده از آن در صنعت RFID مخفف عبارت Radio Frequency Identification و به مفهوم «شناسایی از طریق فرکانس رادیویی» است. از این فناوری در شناسایی خودکار کالاها، حیوانات،…
فهرست