یکپارچگی

یکپارچگی با موبایل (Mobile Integrated)

یکپارچگی با موبایل (Mobile Integrated)

سیستم SDP ، نسخه کاملی از نرم افزار را به صورت موبایل در اختیار کارشناسان موبایل قرار می دهد. کارشناسان تنها کافی است با استفاده از موبایل خود به آدرس…
کنترل از راه دور (Remote Control)

کنترل از راه دور (Remote Control)

کنترل از راه دور (Remote Control) رفع مشکل با استفاده از امکانات موجود در ابزار و از راه دور امکان پذیر می باشد. می توانید از راه دور به دستگاه…
فهرست