مقایسه yasm و itil

مدل YaSM و  ITIL

مدل YaSM مجموعه ای از فرآیندهای مدیریت خدمات را با ساختاری واضح و روشن توصیف می کند. این به این معنا نیست که YaSM ساده انگارانه است: YaSM پیچیدگی کمتری داشته و بسیار ساده تر قابل درک و پیگیری است چون یک ساختار فرآیندی ساده و شهودی را معرفی می کند. مدل YaSM  از اصول ITIL و همچنین مستندات دیگر چارچوب های مدیریت خدمات مانند COBIT، SIAM و   VeriSM  پیروی می کند. علاوه بر این، فرآیندهای YaSM صد در صد با نیازمندی های ISO20000 (استاندارد بین المللی مدیریت خدمات) مطابقت دارد.

شایان ذکر است YaSM  یک مدل مدیریت خدمات مستقل است و به طور رسمی توسط توسعه دهندگان ITIL تایید نشده است .

 

مدل YaSM و ITIL

مدل YaSM مجموعه ای از فرآیندهای مدیریت خدمات را با ساختاری واضح و روشن توصیف می کند. این به این معنا نیست که YaSM ساده انگارانه است: YaSM پیچیدگی کمتری داشته و بسیار ساده تر قابل درک و پیگیری است چون یک ساختار فرآیندی ساده و شهودی را معرفی می کند. مدل YaSM  از اصول ITIL و همچنین مستندات دیگر چارچوب های مدیریت خدمات مانند COBIT، SIAM و   VeriSM  پیروی می کند. علاوه بر این، فرآیندهای YaSM صد در صد با نیازمندی های ISO20000 (استاندارد بین المللی مدیریت خدمات) مطابقت دارد.

شایان ذکر است YaSM  یک مدل مدیریت خدمات مستقل است و به طور رسمی توسط توسعه دهندگان ITIL تایید نشده است . همچنین می توانید مقاله راهکارهای ITIL در این ضمینه مطالعه کنید

 

مقایسه yasm و itil

اجزای ITIL4 و YaSM

 

جدول زیر یک مرور کلی از اجزای ITIL 4 را در مقابل فرآیندها و محتوا در مدل مدیریت سرویس YaSM فراهم می کند .

اجزای ITIL4 در مقابل سیستم مدیریت YaSM
اجزای ITIL4 فرآیندهای مرتبط با YaSM و موارد مرتبط
مفاهیم کلیدی ITIL4
مفاهیم کلیدی مدیریت خدمات
 • بخش اول ITIL مفاهیم کلیدی مدیریت خدمات را توصیف می کند.
 • مدل YaSM بر اساس این مفاهیم بوده و توضیح می دهد که چگونه سازمان ها می توانند آنها را در چرخه فرآیندهای مدیریت خدمات خود به کار ببندند.
مدل چهار بعدی ITIL4
چهار بعد مدیریت خدمات
 •   ITIL چهار بعد جهت یک رویکرد جامع برای تضمین مدیریت خدمات را توصیف می کند.
 •   فرآیندهای YaSM به سبکی طراحی شده اند که این جنبه های اساسی را در زمان طراحی ، اجرا و بهبود مداوم خدمات در نظر بگیرند.
سیستم ارزش خدمات (ITIL4 SVS)
مروری بر سیستم ارزش خدمات
 •  سیستم ارزش خدمات ITIL (SVS) توصیف می کند که “چگونه تمام مولفه ها و فعالیت ها در سازمان با یکدیگر همکاری می کنند تا ایجاد ارزش کنند” که شامل پنج جزء است: اصول هدایت، راهبری، زنجیره ارزش خدمات، شیوه ها و بهبود مستمر.
 • ITIL SVS به نوعی یک رویکرد کلی سیستم است که از دیگر چارچوب های مدیریت خدمات و استانداردهای مانند ISO 20000 و VeriSM شناخته شده است .
 • مدل YaSM  با ارائه فرآیندهای دقیق، سیاست ها و نمونه مستندات و … از سازمانهایی که رویکرد سیستمی خاص خود به مدیریت خدمات دارند حمایت می کند.
اصول راهنمای ITIL
 •  اصول راهنمایی ITIL توصیه های فراگیری است که می تواند سازمان ها را در بسیاری از شرایط هدایت کند.
 •  مدل YaSM کمک می کند تا سازمان به درخواست بسیاری از این اصول در عمل.
راهبری (Governance)
 •     بخش را هبری سیستم ارزش خدمات ITIL در مورد هدایت و کنترل سازمان است.
 • فرآیندهای YaSM شامل تعدادی از فعالیت هایی است که در رابطه با راهبری هستند مانند سیاست گذاری ها، انجام بررسی در سطوح مختلف سازمانی، تعریف استراتژی خدمات و نظارت بر عملکرد.
زنجیره ارزش خدمات ITIL
 •  زنجیره ارزش سرویس ITIL عنصر مرکزی در سیستم ارزش ITIL است که فعالیت های کلیدی مورد نیاز برای ایجاد ارزش برای مشتری را نشان می دهد. شش فعالیت زنجیره ارزش عبارتند از: برنامه ریزی، بهبود، تعامل، طراحی و انتقال، ایجاد / ساخت، ارائه و پشتیبانی.
 •  مدل YaSM تعداد 19 فرآیند مدیریت خدمات را توصیف می کند. این پیکر بندی با زنجیره ارزش سرویس ITIL4 یکسان نیست، اما فعالیت های  فرآیندهای YaSM به طور گسترده ای با فعالیت های زنجیره ارزش مطابقت دارد.
بهبود مستمر
 • مدل ITIL یک رویکرد ساختاری برای شناسایی و اجرای بهبود هایی که می تواند در همه سطوح سازمان استفاده شود، توصیف می کند.
 • مدل YaSM این رویکرد را در تعدادی از فرایندها، از جمله فرآیند بهبود خدمات اعمال می کند.
ITIL 4 شیوه های
 • ITIL4، تعداد 34 شیوه را به عنوان «مجموعه ای از منابع سازمانی طراحی شده برای انجام یک کار یا هدف» ارائه می دهد.
 • این شیوه ها در فرایندهای YaSM ادغام می شوند.

 

 

ITIL4 در مقایسه با شیوه ها و فرآیندهای YaSM

ITIL4 تعداد 34 شیوه مدیریت را به عنوان “منابع سازمانی طراحی شده برای انجام کار یا انجام یک هدف” توصیف می کند. برخی از این شیوه ها، شیوه های مدیریت عمومی یا روش های تصویب شده از مدیریت فناوری هستند، اما اغلب آنها مطابق با فرآیندهای شناخته شده از نسخه قبلی ITIL V3  و سایر چارچوب های مدیریت خدمات می باشند. همکاران ما جهت مشاوره ITIL اماده خدمت رسانی هستند.

 

همانطور که YaSM با ITIL هماهنگی مناسبی را دارد، شیوه های ITIL4 و  فرآیندهای مدیریت سرویس YaSM  همانطور که در جداول زیر شرح داده شده است از هماهنگی خوبی برخوردار هستند:

 1.  شیوه های مدیریت کلی ITIL4 و فرآیندهای مربوط به YaSM
 2.  شیوه های مدیریت خدمات ITIL4 و فرآیندهای مربوط به YaSM
 3.  شیوه های مدیریت فنی ITIL4 و فرآیندهای مربوط به YaSM

 

 

شیوه های مدیریت کلی ITIL4 و فرآیندهای مربوط به YaSM
شیوه های مدیریت ITIL4 فرآیندهای مرتبط YaSM مقایسه: مدیریت خدمات YaSM و ITIL4
مدیریت معماری
 • ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 •  این شیوه ITIL4 اهمیت مدیریت معماری و نحوه پشتیبانی از انواع مختلف معماری زنجیره ارزش خدمات را مورد بحث قرار می دهد.
 •  چندین فرآیند YaSM مربوط به مدیریت انواع دامنه های معماری ITIL4 می باشند.
 • دامنه های معماری شامل خدمات، فرایندها، قابلیت ها، اطلاعات و داده ها، فن آوری و غیره می باشند.
پیشرفت مستمر
 •  LP5: بهبود خدمات
 • SP1: تنظیم و نگهداری سیستم مدیریت خدمات
 • بهبود مستمر در ITIL4 در مورد بهبود مستمر خدمات، شیوه ها و سایر عناصر مورد نیاز برای ارائه خدمات است.
 •  چندین فرایند YaSM وجود دارد که به طور خاص از بهبود مستمر پشتیبانی می کنند
 • LP5: بهبود خدمات
 • SP1 : تنظیم و نگهداری سیستم مدیریت خدمات (برای بهبود مستمر فرآیندها، سیاستها و غیره)
 •   ITIL4 توصیه می کند که سازمان ها از ثبت بهبود مستمر (CRI) برای مدیریت ایده های بهبود، استفاده کنند.
 • در مدل YaSM  ایده های بهبود، از طریق برنامه های بهبود خدمات و فرآیند، مدیریت می شوند.
مدیریت امنیت اطلاعات
 •  SP7: تضمین امنیت
 •                    –
مدیریت دانش
 •  ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 • روشهای ITIL4 در مدیریت دانش به جمع آوری و اشتراک گذاری دانش در سطوح و اشکال مختلف اشاره دارد.
 • اصول مدیریت دانش YaSM در بسیاری از فرآیندهای مدیریت خدمات استفاده می شود.
اندازه گیری و گزارش گیری
 • LP4 : اجرای خدمات
 • SP1: تنظیم و نگهداری سیستم مدیریت خدمات
 •  این روش در ITIL4 در مورد جمع آوری تمام اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری در سازمان است.
 •  چندین فرآیند YaSM وجود دارد که شامل فعالیت های اندازه گیری و گزارش دهی می شوند: LP4 : اجرای خدمات
 •  SP1: تنظیم و نگهداری سیستم مدیریت خدمات
 •  ITIl4 به عوامل تاثیرگذار موفقیت (CSFs) و شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) اشاره دارد. مدل YaSM از مفاهیم مشابه مانند معیارهای فرآیند و سطوح خدمات استفاده می کند.
مدیریت تغییر سازمان
 •                    –
 •   مدیریت تغییر سازمان (OCM) مجموعه ای از تکنیک ها و قابلیت ها است، نه یک فرآیند. OCM تغییرات سازمان را از جنبه انسانی آن بررسی می کند و هدف آن اطمینان از هماهنگی تغییرات است.
 •    OCM را می توان در بسیاری از موارد و درهر زمان که سازمان نیاز به تغییر فرآیندها، رفتارها و فرهنگ داشته باشد، استفاده کرد.
مدیریت نمونه کارها

(Portfolio)

 •  LP1: تنظیم مسیر استراتژیک
 •  SP2: نگهداری نمونه کارها
 •  SP3: مدیریت ارتباط با مشتری
 •  SP6: مدیریت پروژه ها
 • شیوه مدیریت نمونه کارها در ITIL4 به انواع مختلفی مانند خدمات، پروژه ها و مشتریان اشاره دارد.
 • تصمیمات عمده در مورد این نمونه کارها در سطح استراتژیک گرفته می شود. برای مثال، فرایند استراتژیک در YaSM مسئول تعیین ترکیب مناسب خدمات برای مشتریان است.
مدیریت پروژه
 •  SP6: مدیریت پروژه ها
 •                    –
مدیریت ارتباطات
 • SP3: مدیریت ارتباط با مشتری
 •   شیوه مدیریت ارتباط در ITIL4 ابعاد گسترده تری داشته و به ارتباط با تمام سهامداران سازمان، از جمله مشتریان اشاره میکند.
مدیریت ریسک
 •   LP1: تنظیم مسیر استراتژیک
 •   SP7: تضمین امنیت
 •   SP8: آماده سازی برای رخداد های فاجعه بار
 •   خطرات در چندین فرآیند YaSM در سطوح مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مثلا:
 • فرایند استراتژیک، خطرات مدل کسب و کار سازمان را ارزیابی می کند.
 • مدیریت امنیت، خطرات امنیتی را رفع می کند.
 •  مدیریت مداوم، خطرات ناشی از رویدادهای بزرگ و بلایای طبیعی را بررسی می کند.
مدیریت خدمات مالی
 •  SP12: مدیریت امور مالی خدمات
 •                    –
مدیریت استراتژی
 •  LP1: تنظیم مسیر استراتژیک
 •                    –
مدیریت تامین کننده
 •  SP11: مدیریت تامین کنندگان
 •                    –
مدیریت نیروی کار و استعداد
 • SP10: مدیریت منابع انسانی
 •                    –

 

 

 

شیوه های مدیریت خدمات ITIL4 و فرایندهای مربوط به YaSM
شیوه های مدیریت ITIL4 فرآیندهای مرتبط YaSM مقایسه مدیریت خدمات YaSM و ITIL4
مدیریت دسترسی پذیری
 • ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 • مدل YaSM شامل یک فرایند خاص جهت مدیریت دسترسی پذیری نیست. در عوض، دسترسی پذیری به عنوان جزئی از یک خدمت در چرخه ارائه آن در نظر گرفته می شود.
 • الزامات دسترسی در طی مرحله طراحی سرویس تعیین شده و با این پیش فرض ها ایجاد می شوند. فرآیند عملیاتی(operating process) مسئول اندازه گیری سطح دسترسی پذیری خواهد بود و در صورت نیاز به افزایش سطح در دسترس بودن، فرآیند بهبود خدمات را ممکن می سازد.
تحلیل کسب و کار
 • ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 • این شیوه در ITIL4 تکنیک هایی برای تحلیل سیستم ها، فرآیندها، معماری ها و غیره را توصیف می کند.
 • بعضی از این تکنیک ها در فرایندهای YaSM کاربرد دارند. به عنوان مثال به عنوان الزامات خدمات در فرایند طراحی خدمات تعریف شده اند.
مدیریت عملکرد و ظرفیت
 •  ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 •  مدل YaSM شامل یک فرایند خاص جهت مدیریت ظرفیت نیست. در عوض، مدیریت ظرفیت و عملکرد، به عنوان جزئی از یک خدمت در چرخه ارائه آن در نظر گرفته می شود.
 • الزامات عملکرد در طی مرحله طراحی سرویس تعیین شده و با این پیش فرض ها ایجاد می شوند
تغییر کنترل
 • SP5: ارزیابی و هماهنگی تغییرات
 •                    –
مدیریت حوادث
 • LP4.6: حل حوادث و درخواست خدمات
 •  YaSM بر این ایده استوار است که مدیریت رخداد و درخواست خدمت از یک جنس بوده و بنابراین یک فرآیند جهت رسیدگی به رخداد و درخواست خدمت وجود دارد.
مدیریت دارایی فناوری اطلاعات
 • SP4: مدیریت اطلاعات پیکربندی
 • فعالیت های کلیدی مدیریت دارایی IT همانطور که در ITIL4 توضیح داده شده است، مانند نگهداری فهرستی از دارایی های فناوری اطلاعات، ثبت تغییرات و ارائه اطلاعات جاری در مورد دارایی های فناوری اطلاعات به هدف مدیریت پیکربندی اطلاعات، در فرایند YaSM موجود است.
نظارت و مدیریت رویداد
 • LP4.3: نظارت بر خدمات
 •                    –
مدیریت اشکال
 • LP4.7: حل مشکلات
 •                    –
مدیریت انتشار نسخ (Release)
 • LP3: ایجاد سرویس های جدید یا تغییر یافته
 • LP5 : بهبود خدمات
 •  در مدل YaSM ، سرویس های جدید یا تغییر یافته، از طریق فرآیند پیاده سازی خدمات در دسترس هستند.
 •  تغییرات کوچکتر و مضاعف در خدمات (همانند محیط های Agile / DevOps) معمولا از طریق فرآیند بهبود خدمات، مدیریت می شوند.
خدمات مدیریت کاتالوگ
 • SP2: نگهداری نمونه کارها خدمات
 • روند YaSM برای نگهداری نمونه کارهای خدمات، شامل فعالیتی برای انتشار کاتالوگ خدمات و به روز نگهداری آنها می شود.
مدیریت پیکربندی سرویس
 • SP4: مدیریت اطلاعات پیکربندی
 •                    –
مدیریت تداوم خدمات
 • SP8: آماده سازی برای رخداد های فاجعه بار
 •                    –
طراحی خدمات
 • LP2: طراحی خدمات جدید یا تغییر یافته
 •                    –
میز خدمت
 • LP4.6: حل حوادث و درخواست خدمات
 • شیوه میز خدمت، جنبه های کلیدی را در زمان تماس با مشتریان و کاربران مورد توجه قرار می دهد. این کار فعالیت های میز خدمت را توصیف نمی کند.
 •  در مدل YaSM ، فعالیت های معمولی میز خدمت در فرآیند درخواست خدمت و مدیریت رخداد ذکر شده است.
مدیریت سطح خدمات
 • ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 •  در مدل YaSM ، چند فرایند مربوط به مدیریت سطح خدمات در سراسر چرخه خدمت وجود دارد.
 • سطح خدمات مورد نیاز – همانند خروجی های مورد نیازخدمت- در مرحله طراحی سرویس تعریف شده است. روند بهبود خدمات، سطح خدمات دست یافته را در برابر سطوح از پیش تعیین شده بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را آغاز خواهد نمود.
مدیریت درخواست خدمات
 • LP4.6: حل حوادث و درخواست خدمات
 •   YaSM بر این ایده استوار است که مدیریت رخداد و درخواست خدمت از یک جنس بوده و بنابراین یک فرآیند جهت رسیدگی به رخداد و درخواست خدمت وجود دارد.
تأیید و تست سرویس
 •  LP3: ایجاد سرویس های جدید یا تغییر یافته
 • YaSM شامل یک پروسه اعتبارسنجی و تست جداگانه نیست.
 • در عوض، فرآیند ساخت سرویس شامل فعالیت هایی برای آزمایش زیرساخت ها و سایر قابلیت هایی است که برای سرویس جدید یا سرویس تغییر یافته مورد نیاز است.

 

 

شیوه های مدیریت فنی ITIL4 و فرایندهای مربوط به YaSM
شیوه های مدیریت ITIL4 فرآیندهای مرتبط YaSM مقایسه: مدیریت خدمات YaSM و ITIL4
مدیریت استقرار
 •  ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 •  این تمرین راه های مختلف برای استقرار سخت افزار، نرم افزار و سایر اجزای سرویس را در محیط واقعی توضیح می دهد.
 •  YaSM در باب این رویکردها اجباری عمل نمی کند و این رویکردها می توانند در فرایندهای مختلف YaSM ، مانند
 •  LP3: ایجاد سرویس های جدید یا تغییر یافته   ( استقرار سرویس های جدید یا به طور قابل توجهی تغییر یافته )
 •  LP5 : بهبود خدمات ( استقرار بهبود خدمات ).بسته به شرایط اجرا شوند.
زیرساخت و مدیریت پلتفرم
 •       –
 • این تمرین ITIL در مورد ارائه ترکیبی مناسب از فناوری ها به سازمان و راهبری استفاده از راه حل های تکنولوژی است که شامل راهنمایی در زمینه خدمات فضای ابری و رایانش ابری می شود.
 •  عملکردهای زیرساخت و مدیریت پلتفرم می تواند در فرآیندهای مختلف YaSM ، مانند فرآیندهای طراحی استراتژیک و خدماتی، اعمال شود.
توسعه و مدیریت نرم افزار
 •       –
 •  ITIL (و تمامی چارچوب های مدیریت خدمات دیگر) راهنمایی دقیق در زمینه توسعه نرم افزار ارائه نمی دهند.
 •  مدل YaSM رابط های توسعه نرم افزار را توصیف می کند اما درهر صورت توسعه نرم افزار ساختارخاصی دارد که خارج از محدوده ی فرآیندهای مدیریت خدمات YaSM می باشد.

 

 

اجزای ITIL4 و YaSM

جدول زیر یک مرور کلی از اجزای ITIL 4 را در مقابل فرآیندها و محتوا در مدل مدیریت سرویس YaSM فراهم می کند .

 

اجزای ITIL4 در مقابل سیستم مدیریت YaSM
اجزای ITIL4 فرآیندهای مرتبط با YaSM و موارد مرتبط
مفاهیم کلیدی ITIL4
مفاهیم کلیدی مدیریت خدمات
 • بخش اول ITIL مفاهیم کلیدی مدیریت خدمات را توصیف می کند.
 • مدل YaSM بر اساس این مفاهیم بوده و توضیح می دهد که چگونه سازمان ها می توانند آنها را در چرخه فرآیندهای مدیریت خدمات خود به کار ببندند.
مدل چهار بعدی ITIL4
چهار بعد مدیریت خدمات
 •   ITIL چهار بعد جهت یک رویکرد جامع برای تضمین مدیریت خدمات را توصیف می کند.
 •   فرآیندهای YaSM به سبکی طراحی شده اند که این جنبه های اساسی را در زمان طراحی ، اجرا و بهبود مداوم خدمات در نظر بگیرند.
سیستم ارزش خدمات (ITIL4 SVS)
مروری بر سیستم ارزش خدمات
 •  سیستم ارزش خدمات ITIL (SVS) توصیف می کند که “چگونه تمام مولفه ها و فعالیت ها در سازمان با یکدیگر همکاری می کنند تا ایجاد ارزش کنند” که شامل پنج جزء است: اصول هدایت، راهبری، زنجیره ارزش خدمات، شیوه ها و بهبود مستمر.
 • ITIL SVS به نوعی یک رویکرد کلی سیستم است که از دیگر چارچوب های مدیریت خدمات و استانداردهای مانند ISO 20000 و VeriSM شناخته شده است .
 • مدل YaSM  با ارائه فرآیندهای دقیق، سیاست ها و نمونه مستندات و … از سازمانهایی که رویکرد سیستمی خاص خود به مدیریت خدمات دارند حمایت می کند.
اصول راهنمای ITIL
 •  اصول راهنمایی ITIL توصیه های فراگیری است که می تواند سازمان ها را در بسیاری از شرایط هدایت کند.
 •  مدل YaSM کمک می کند تا سازمان به درخواست بسیاری از این اصول در عمل.
راهبری (Governance)
 •     بخش را هبری سیستم ارزش خدمات ITIL در مورد هدایت و کنترل سازمان است.

فرآیندهای YaSM شامل تعدادی از فعالیت هایی است که در رابطه با راهبری هستند مانند سیاست گذاری ها، انجام بررسی در سطوح مختلف سازمانی، تعریف استراتژی خدمات و نظارت بر عملکرد.

زنجیره ارزش خدمات ITIL
 •  زنجیره ارزش سرویس ITIL عنصر مرکزی در سیستم ارزش ITIL است که فعالیت های کلیدی مورد نیاز برای ایجاد ارزش برای مشتری را نشان می دهد. شش فعالیت زنجیره ارزش عبارتند از: برنامه ریزی، بهبود، تعامل، طراحی و انتقال، ایجاد / ساخت، ارائه و پشتیبانی.
 •  مدل YaSM تعداد 19 فرآیند مدیریت خدمات را توصیف می کند. این پیکر بندی با زنجیره ارزش سرویس ITIL4 یکسان نیست، اما فعالیت های  فرآیندهای YaSM به طور گسترده ای با فعالیت های زنجیره ارزش مطابقت دارد.
بهبود مستمر
 • مدل ITIL یک رویکرد ساختاری برای شناسایی و اجرای بهبود هایی که می تواند در همه سطوح سازمان استفاده شود، توصیف می کند.
 • مدل YaSM این رویکرد را در تعدادی از فرایندها، از جمله فرآیند بهبود خدمات اعمال می کند.
ITIL 4 شیوه های
 • ITIL4، تعداد 34 شیوه را به عنوان «مجموعه ای از منابع سازمانی طراحی شده برای انجام یک کار یا هدف» ارائه می دهد.
 • این شیوه ها در فرایندهای YaSM ادغام می شوند.

 

 

ITIL4 در مقایسه با شیوه ها و فرآیندهای YaSM

 

ITIL4 تعداد 34 شیوه مدیریت را به عنوان “منابع سازمانی طراحی شده برای انجام کار یا انجام یک هدف” توصیف می کند. برخی از این شیوه ها، شیوه های مدیریت عمومی یا روش های تصویب شده از مدیریت فناوری هستند، اما اغلب آنها مطابق با فرآیندهای شناخته شده از نسخه قبلی ITIL V3  و سایر چارچوب های مدیریت خدمات می باشند. جهت پیاده سازی ITIL می توانید با همکاران ما در ارتباط باشید.

 

همانطور که YaSM با ITIL هماهنگی مناسبی را دارد، شیوه های ITIL4 و  فرآیندهای مدیریت سرویس YaSM  همانطور که در جداول زیر شرح داده شده است از هماهنگی خوبی برخوردار هستند:

 1.  شیوه های مدیریت کلی ITIL4 و فرآیندهای مربوط به YaSM
 2.  شیوه های مدیریت خدمات ITIL4 و فرآیندهای مربوط به YaSM
 3.  شیوه های مدیریت فنی ITIL4 و فرآیندهای مربوط به YaSM

 

شیوه های مدیریت کلی ITIL4 و فرآیندهای مربوط به YaSM
شیوه های مدیریت ITIL4 فرآیندهای مرتبط YaSM مقایسه: مدیریت خدمات YaSM و ITIL4
مدیریت معماری
 • ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 •  این شیوه ITIL4 اهمیت مدیریت معماری و نحوه پشتیبانی از انواع مختلف معماری زنجیره ارزش خدمات را مورد بحث قرار می دهد.
 •  چندین فرآیند YaSM مربوط به مدیریت انواع دامنه های معماری ITIL4 می باشند.
 • دامنه های معماری شامل خدمات، فرایندها، قابلیت ها، اطلاعات و داده ها، فن آوری و غیره می باشند.
پیشرفت مستمر
 •  LP5: بهبود خدمات
 • SP1: تنظیم و نگهداری سیستم مدیریت خدمات
 • بهبود مستمر در ITIL4 در مورد بهبود مستمر خدمات، شیوه ها و سایر عناصر مورد نیاز برای ارائه خدمات است.
 •  چندین فرایند YaSM وجود دارد که به طور خاص از بهبود مستمر پشتیبانی می کنند
 • LP5: بهبود خدمات
 • SP1 : تنظیم و نگهداری سیستم مدیریت خدمات (برای بهبود مستمر فرآیندها، سیاستها و غیره)
 •   ITIL4 توصیه می کند که سازمان ها از ثبت بهبود مستمر (CRI) برای مدیریت ایده های بهبود، استفاده کنند.
 • در مدل YaSM  ایده های بهبود، از طریق برنامه های بهبود خدمات و فرآیند، مدیریت می شوند.
مدیریت امنیت اطلاعات
 • SP7: تضمین امنیت
 •                    –
مدیریت دانش
 • ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 • روشهای ITIL4 در مدیریت دانش به جمع آوری و اشتراک گذاری دانش در سطوح و اشکال مختلف اشاره دارد.
 • اصول مدیریت دانش YaSM در بسیاری از فرآیندهای مدیریت خدمات استفاده می شود.
اندازه گیری و گزارش گیری
 • LP4 : اجرای خدمات
 • SP1: تنظیم و نگهداری سیستم مدیریت خدمات
 •  این روش در ITIL4 در مورد جمع آوری تمام اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری در سازمان است.
 •  چندین فرآیند YaSM وجود دارد که شامل فعالیت های اندازه گیری و گزارش دهی می شوند:
 •  LP4 : اجرای خدمات
 •  SP1: تنظیم و نگهداری سیستم مدیریت خدمات
 •  ITIl4 به عوامل تاثیرگذار موفقیت (CSFs) و شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) اشاره دارد. مدل YaSM از مفاهیم مشابه مانند معیارهای فرآیند و سطوح خدمات استفاده می کند.
مدیریت تغییر سازمان
 •                    –
 •   مدیریت تغییر سازمان (OCM) مجموعه ای از تکنیک ها و قابلیت ها است، نه یک فرآیند. OCM تغییرات سازمان را از جنبه انسانی آن بررسی می کند و هدف آن اطمینان از هماهنگی تغییرات است.
 •    OCM را می توان در بسیاری از موارد و درهر زمان که سازمان نیاز به تغییر فرآیندها، رفتارها و فرهنگ داشته باشد، استفاده کرد.
مدیریت نمونه کارها

(Portfolio)

 • LP1: تنظیم مسیر استراتژیک
 • SP2: نگهداری نمونه کارها
 • SP3: مدیریت ارتباط با مشتری
 • SP6: مدیریت پروژه ها
 • شیوه مدیریت نمونه کارها در ITIL4 به انواع مختلفی مانند خدمات، پروژه ها و مشتریان اشاره دارد.
 • تصمیمات عمده در مورد این نمونه کارها در سطح استراتژیک گرفته می شود. برای مثال، فرایند استراتژیک در YaSM مسئول تعیین ترکیب مناسب خدمات برای مشتریان است.
مدیریت پروژه
 •  SP6: مدیریت پروژه ها
 •                    –
مدیریت ارتباطات
 • SP3: مدیریت ارتباط با مشتری
 •   شیوه مدیریت ارتباط در ITIL4 ابعاد گسترده تری داشته و به ارتباط با تمام سهامداران سازمان، از جمله مشتریان اشاره میکند.
مدیریت ریسک
 •   LP1: تنظیم مسیر استراتژیک
 •    SP7: تضمین امنیت
 •    SP8: آماده سازی برای رخداد های فاجعه بار
 •   خطرات در چندین فرآیند YaSM در سطوح مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مثلا:
 • فرایند استراتژیک، خطرات مدل کسب و کار سازمان را ارزیابی می کند.
 • مدیریت امنیت، خطرات امنیتی را رفع می کند.
 •  مدیریت مداوم، خطرات ناشی از رویدادهای بزرگ و بلایای طبیعی را بررسی می کند.
مدیریت خدمات مالی
 •  SP12: مدیریت امور مالی خدمات
 •                    –
مدیریت استراتژی
 •   LP1: تنظیم مسیر استراتژیک
 •                    –
مدیریت تامین کننده
 •   SP11: مدیریت تامین کنندگان
 •                    –
مدیریت نیروی کار و استعداد SP10: مدیریت منابع انسانی
 •                    –

 

 

 

شیوه های مدیریت خدمات ITIL4 و فرایندهای مربوط به YaSM
شیوه های مدیریت ITIL4 فرآیندهای مرتبط YaSM مقایسه مدیریت خدمات YaSM و ITIL4
مدیریت دسترسی پذیری
 •  ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 • مدل YaSM شامل یک فرایند خاص جهت مدیریت دسترسی پذیری نیست. در عوض، دسترسی پذیری به عنوان جزئی از یک خدمت در چرخه ارائه آن در نظر گرفته می شود.
 • الزامات دسترسی در طی مرحله طراحی سرویس تعیین شده و با این پیش فرض ها ایجاد می شوند. فرآیند عملیاتی(operating process) مسئول اندازه گیری سطح دسترسی پذیری خواهد بود و در صورت نیاز به افزایش سطح در دسترس بودن، فرآیند بهبود خدمات را ممکن می سازد.
تحلیل کسب و کار
 •  ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 • این شیوه در ITIL4 تکنیک هایی برای تحلیل سیستم ها، فرآیندها، معماری ها و غیره را توصیف می کند.
 • بعضی از این تکنیک ها در فرایندهای YaSM کاربرد دارند. به عنوان مثال به عنوان الزامات خدمات در فرایند طراحی خدمات تعریف شده اند.
مدیریت عملکرد و ظرفیت
 •  ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 •  مدل YaSM شامل یک فرایند خاص جهت مدیریت ظرفیت نیست. در عوض، مدیریت ظرفیت و عملکرد، به عنوان جزئی از یک خدمت در چرخه ارائه آن در نظر گرفته می شود.
 • الزامات عملکرد در طی مرحله طراحی سرویس تعیین شده و با این پیش فرض ها ایجاد می شوند
تغییر کنترل
 • SP5: ارزیابی و هماهنگی تغییرات
 •                    –
مدیریت حوادث
 • LP4.6: حل حوادث و درخواست خدمات
 •  YaSM بر این ایده استوار است که مدیریت رخداد و درخواست خدمت از یک جنس بوده و بنابراین یک فرآیند جهت رسیدگی به رخداد و درخواست خدمت وجود دارد.
مدیریت دارایی فناوری اطلاعات
 • SP4: مدیریت اطلاعات پیکربندی
 • فعالیت های کلیدی مدیریت دارایی IT همانطور که در ITIL4 توضیح داده شده است، مانند نگهداری فهرستی از دارایی های فناوری اطلاعات، ثبت تغییرات و ارائه اطلاعات جاری در مورد دارایی های فناوری اطلاعات به هدف مدیریت پیکربندی اطلاعات، در فرایند YaSM موجود است.
نظارت و مدیریت رویداد
 •     LP4.3: نظارت بر خدمات
 •                    –
مدیریت اشکال
 •    LP4.7: حل مشکلات
 •                    –
مدیریت انتشار نسخ (Release)
 •    LP3: ایجاد سرویس های جدید یا تغییر یافته
 •   LP5 : بهبود خدمات
 •  در مدل YaSM ، سرویس های جدید یا تغییر یافته، از طریق فرآیند پیاده سازی خدمات در دسترس هستند.
 •  تغییرات کوچکتر و مضاعف در خدمات (همانند محیط های Agile / DevOps) معمولا از طریق فرآیند بهبود خدمات، مدیریت می شوند.
خدمات مدیریت کاتالوگ
 • SP2: نگهداری نمونه کارها خدمات
 • روند YaSM برای نگهداری نمونه کارهای خدمات، شامل فعالیتی برای انتشار کاتالوگ خدمات و به روز نگهداری آنها می شود.
مدیریت پیکربندی سرویس
 • SP4: مدیریت اطلاعات پیکربندی
 •                    –
مدیریت تداوم خدمات
 •   SP8: آماده سازی برای رخداد های فاجعه بار
 •                    –
طراحی خدمات
 • LP2: طراحی خدمات جدید یا تغییر یافته
 •                    –
میز خدمت
 • LP4.6: حل حوادث و درخواست خدمات
 • شیوه میز خدمت، جنبه های کلیدی را در زمان تماس با مشتریان و کاربران مورد توجه قرار می دهد. این کار فعالیت های میز خدمت را توصیف نمی کند.
 •  در مدل YaSM ، فعالیت های معمولی میز خدمت در فرآیند درخواست خدمت و مدیریت رخداد ذکر شده است.
مدیریت سطح خدمات
 • ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 •  در مدل YaSM ، چند فرایند مربوط به مدیریت سطح خدمات در سراسر چرخه خدمت وجود دارد.
 • سطح خدمات مورد نیاز – همانند خروجی های مورد نیازخدمت- در مرحله طراحی سرویس تعریف شده است. روند بهبود خدمات، سطح خدمات دست یافته را در برابر سطوح از پیش تعیین شده بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را آغاز خواهد نمود.
مدیریت درخواست خدمات
 • LP4.6: حل حوادث و درخواست خدمات
 •   YaSM بر این ایده استوار است که مدیریت رخداد و درخواست خدمت از یک جنس بوده و بنابراین یک فرآیند جهت رسیدگی به رخداد و درخواست خدمت وجود دارد.
تأیید و تست سرویس
 •  LP3: ایجاد سرویس های جدید یا تغییر یافته
 • YaSM شامل یک پروسه اعتبارسنجی و تست جداگانه نیست.
 • در عوض، فرآیند ساخت سرویس شامل فعالیت هایی برای آزمایش زیرساخت ها و سایر قابلیت هایی است که برای سرویس جدید یا سرویس تغییر یافته مورد نیاز است.

 

 

شیوه های مدیریت فنی ITIL4 و فرایندهای مربوط به YaSM
شیوه های مدیریت ITIL4 فرآیندهای مرتبط YaSM مقایسه: مدیریت خدمات YaSM و ITIL4
مدیریت استقرار
 •  ( فرآیندهای مختلف YaSM )
 •  این تمرین راه های مختلف برای استقرار سخت افزار، نرم افزار و سایر اجزای سرویس را در محیط واقعی توضیح می دهد.
 •  YaSM در باب این رویکردها اجباری عمل نمی کند و این رویکردها می توانند در فرایندهای مختلف YaSM ، مانند
 •  LP3: ایجاد سرویس های جدید یا تغییر یافته   ( استقرار سرویس های جدید یا به طور قابل توجهی تغییر یافته )
 •  LP5 : بهبود خدمات ( استقرار بهبود خدمات ) بسته به شرایط اجرا شوند.
زیرساخت و مدیریت پلتفرم
 •                    –
 • این تمرین ITIL در مورد ارائه ترکیبی مناسب از فناوری ها به سازمان و راهبری استفاده از راه حل های تکنولوژی است که شامل راهنمایی در زمینه خدمات فضای ابری و رایانش ابری می شود.
 •  عملکردهای زیرساخت و مدیریت پلتفرم می تواند در فرآیندهای مختلف YaSM ، مانند فرآیندهای طراحی استراتژیک و خدماتی، اعمال شود.
توسعه و مدیریت نرم افزار
 •                    –
 •  ITIL (و تمامی چارچوب های مدیریت خدمات دیگر) راهنمایی دقیق در زمینه توسعه نرم افزار ارائه نمی دهند.
 •  مدل YaSM رابط های توسعه نرم افزار را توصیف می کند اما درهر صورت توسعه نرم افزار ساختارخاصی دارد که خارج از محدوده ی فرآیندهای مدیریت خدمات YaSM می باشد.

 

متخصصین ما پاسخگوی شما هستند . جهت مشاوره و استعلام تعرفه و قیمت تماس بگیرید:

021 88 61 28 45

 

 

 

نوشتهٔ پیشین
اجزای ITIL4 در مقابل ITIL v3
نوشتهٔ بعدی
مقایسه itil با itsm

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست