ارسال شده توسط کارشناس فنی

مقایسه itil با itsm

مقایسه ITIL با ITSM ، تفاوت در چیست؟   مطمئن نیستید کدام یک از ITSM یا ITIL برای شما مناسب است ؟ وقتی صحبت از مدیریت فناوری اطلاعات می شود، هیچ کدام جواب…

مقایسه yasm و itil

مدل YaSM و  ITIL مدل YaSM مجموعه ای از فرآیندهای مدیریت خدمات را با ساختاری واضح و روشن توصیف می کند. این به این معنا نیست که YaSM ساده انگارانه است: YaSM پیچیدگی کمتری داشته و بسیار…